หน้าหลัก Last Update : Fri, 21 September, 2018 17:15
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่า
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หลักเกณฑ์ดูแลพฤติกรรมนร.
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู/นักเรียน
เอกสารเผยแพร่
SAR 60
SAR 59
ผลสำรวจพหุปัญญา
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์
000.jpg

5 ก.ย. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำทำความดี โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต
4 ก.ย. 61 แปรงฟันให้ถูกวิธี แปรงให้ดีด้วยแปรงแห้ง จาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ส.ค. 61 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
9 ส.ค. 61 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3, ม.6
8 ส.ค. 61 การนิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศก์ สพท.2
6 ส.ค. 61 ชมรมประดิษฐ์สร้างสรรค์ มอบตุ๊กตาน้องน่ารัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3 ส.ค. 61 นักเรียนรับทุนวัดสามพระยา

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน กันยายน
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๑๗ - ๒๘ - กิจกรรมแยกขยะ : ขยะสร้างมูลค่า - งานอนุรักษ์พลังงาน
๒๐ - ๓๐ - การขอสำรวจเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ - กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒๑ - ค่ายภาษาอังกฤษ - กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
๒๔ - ๒๘ - ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวสมัครสอบ GAT และ PAT - งานแนะแนว
๒๔ - ส่งผลการเรียน ๐, ร, มผ
- ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๒ ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
- ครูประจำวิชา, หน.กลุ่ม, งานวัดผล
- ครูประจำวิชา, หน.กลุ่ม, งานวัดผล
๒๕ - ประกาศผลการเรียน ๐, ร, มผ - ครูประจำวิชา, หน.กลุ่ม, งานวัดผล
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
SciMath คู่มือการใช้หลักสูตร
Test Blueprint O-NET ม.3
Test Blueprint O-NET ม.6
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th