หน้าหลัก Last Update : Fri, 5 April, 2019 8:42
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่า
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2562
โครงการประกอบแผน 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หลักเกณฑ์ดูแลพฤติกรรมนร.
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู/นักเรียน
เอกสารเผยแพร่
SAR 60
SAR 59
ผลสำรวจพหุปัญญา
ข้อมูลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์
000.jpg

9 มี.ค. 62 การประชุม Symposium โครงการพัฒนาฯโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
28 ก.พ. 62 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
27 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
22 ก.พ. 62 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
14 ก.พ. 62 ผู้มีอุปการะคุณแบ่งปันความสุขแก่นักเรียน
13 ก.พ. 62 "หมื่นพันความห่วงใย... ล้วนมาจากใจเธอ" ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย สพม.1
12 ก.พ. 62 โครงการตรวจสุขภาพฯ การรักษาอนามัยช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ก.พ. 62 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.2 ณ โรงเรียนบางกะปิ
  นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ โดย พันเอก วันชนะ สวัสดี
  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน "เลือกตั้งกรรมการนักเรียน"
3 ก.พ. 62 ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2 ก.พ. 62 ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
  ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 ก.พ. 62 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสรรหาผู้รับโล่รางวัลของ สบมท. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน เมษายน
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
5 - แจกใบปพ.1 ชั้น ม.6  ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)  ปพ.6 (สมุดพก)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1
- ที่ปรึกษา, วิชาการ
- แนะแนว
6 - ประกาศผล/รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.4 - แนะแนว
7 - ประกาศผล/รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 - แนะแนว
8 - มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 - แนะแนว
9 - มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 - แนะแนว
12 - วันเกิดพระครูอาทรศาสนกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง - ทุกคน
เดือน พฤษภาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1 - ครูลงชื่อปฏิบัติงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนาบุคลิกภาพครู
- ทุกคน
- ทุกคน
2 - ประชุมครูประจำเดือน - ทุกคน
3 - ประชุมกลุ่มสาระฯ - ทุกคน
4 – 9 - จัดเตรียมงานของกลุ่มสาระฯ - ทุกคน
4 - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10  
5 - พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์  
6 - ร.10 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล  
9 - วันพืชมงคล  
10 - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม. 1 และ ม. 4 - งานบุคคล, ทุกคน
12 - ประชุมผู้ปกครอง - งานบุคคล, ทุกคน
13 - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
18 - วันวิสาขบูชา  
20 - หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา  
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
SciMath คู่มือการใช้หลักสูตร
Test Blueprint O-NET ม.3
Test Blueprint O-NET ม.6
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th