หน้าหลัก Last Update : Wed, 1 April, 2020 9:39
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่า
สารสนเทศโรงเรียน
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2563
โครงการประกอบแผน 2563
ปีงบประมาณ 2562
โครงการประกอบแผน 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ประกาศ
โรงเรียนปลอดบุหรี่
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หลักเกณฑ์ดูแลพฤติกรรมนร.
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู/นักเรียน
เอกสารเผยแพร่
SAR 61
SAR 60
SAR 59
ผลสำรวจพหุปัญญา
ข้อมูลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
นักเรียนปีการศึกษา 2560
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง
รายละเอียด < คลิกที่นี่ >      ใบสมัคร < คลิกที่นี่ >
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2561

21 ก.พ. 63 งานปัจฉิมนิเทศ "ส่งลูกสู่โลกกว้าง"
13 ก.พ. 63 การนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
12 ก.พ. 63 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
7 ก.พ. 63 กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา / กิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เลือกตั้งกรรมการนักเรียน
6 ก.พ. 63 กิจกรรมสังเกตการณ์และสะท้อนผลการเรียนรู้ (Open Class & Parallel) โครงการ SLC
1 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลานามัย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองการกุศล สานความสัมพันธ์ชุมชน

ปฏิทินปฏิบัติการ
เดือน มีนาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๑๓ - ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.๓ , ม.๖ ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๒ วัดผล / วิชาการ
๑๔ - Symposium ทุกคน
๙ - ๒๐ - ลงผลการเรียน ชั้น ม.๑ – ๖ / ทำใบปพ.๑ ปพ.๒ (ใบประกาศนียบัตรประธานกรรมการฯ ลงนาม) ชั้น ม.๓, ๖ / ปพ.๖ ชั้น ม.๑ - ๖ ที่ปรึกษา /วัดผล /วิชาการ / บริหาร
๒๑ - ๒๕ - รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อชั้น ม.๑, ๔ แนะแนว
๒๖ - รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ใส่แฟ้มสมุดรายงานประจำตัว (สมุดพก) ชั้น ม.๑, ๒, ๔, ๕ ที่ปรึกษา / วัดผล / วิชาการ
  - ประกาศผลการสอบ O-Net ชั้น ม.๓ สทศ.
๒๗ - ประกาศผลการสอบ O-Net ชั้น ม.๖ สทศ.
๓๑ - นักเรียนชั้น ม.๑, ๒, ๔, ๕ รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) ที่ปรึกษา /วัดผล /วิชาการ
  - แจกใบปพ.๑ ชั้น ม.๓ ปพ.๒ (ใบประกาศนียบัตร) ปพ.๖ (สมุดพก)  
เดือน เมษายน
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
- รับรายงานตัวนักเรียน ม.๑ แนะแนว
- รับรายงานตัวนักเรียน ม.๔ แนะแนว
- รับมอบตัวนักเรียน ม.๑ แนะแนว
๖ – ๘ - รับนักเรียนรอบ ๒ กรณีพิเศษ แนะแนว
- รับมอบตัวนักเรียน ม.๔ แนะแนว
๑๘ - รับนักเรียนกรณีพิเศษ (กรณียังไม่ครบตามจำนวน) แนะแนว
เดือน พฤษภาคม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
วันฉัตรมงคล (หยุด)  
วันวิสาขบูชา (หยุด)  
๑๑ - ส่งประมวลรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้ ๑/๒๕๖๓ / ครูลงเวลาปฏิบัติงาน / ประชุมครูประจำเดือน / ประชุมครูกลุ่มสาระฯ
ทุกคน
๑๒ - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ , ม.๔ งานบุคคล
๑๓ - เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  
๑๗ - ประชุมผู้ปกครอง งานบุคคล
๑๖ - ๑๗ - กิจกรรม Basic Science วิทยาศาสตร์
๑๘ - ๒๗ - สอบซ่อมครั้งที่ ๒ ๒/๒๕๖๒ วิชาการ
๒๘ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. - เรียนธรรมศึกษา ชั้น ม.๑ วิชาการ
๒๙ - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สุขศึกษาฯ
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
SciMath คู่มือการใช้หลักสูตร
Test Blueprint O-NET ม.3
Test Blueprint O-NET ม.6
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
 
Copyright @ 2018 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th