หน้าหลัก Last Update : Thu, 15 February, 2018 10:06
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา มฐ.
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2552 ปรับปรุง 2560
มาตรฐานการศึกษา
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้ง (Google Map)
ที่ตั้ง (Street View)
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ ครู / นักเรียน
ผลการศึกษาต่อ ม.6
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ทำเนียบรุ่นนร./ครู
คุณครูสมบูรณ์ อังศุภโชติ
คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
คุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร
ครูณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์
ครูเวียงแก้ว หมายราบรื่น
ครูอมรา สมพงษ์
ผอ.ประวัติ สุทธิประภา
ครูกัลยา คุ้มอารีย์
ครูชนานุช ตันสุวรรณนนท์
ม.6 ปีการศึกษา 2556
ม.3 ปีการศึกษา 2556
อยู่ร่วมกันด้วยใจ (ครู 55)
ม.6 ปีการศึกษา 2555
ม.3 ปีการศึกษา 2555
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 54)
ม.6 ปีการศึกษา 2554
ม.3 ปีการศึกษา 2554
ตราไว้ในความทรงจำ (ครู 53)
ม.6 ปีการศึกษา 2553
ม.3 ปีการศึกษา 2553
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินภายใน 2553
ประเมินพึงพอใจ 2553
การวิเคราะห์ศักยภาพ ม.1
แอนิเมชัน
ผลงานนักเรียน 2556
ผลงานนักเรียน 2554
ผลงานนักเรียน 2548
ออกแบบ & สร้างเว็บไซต์
ผลงานนักเรียน 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 2558
กิจกรรม 2557
กิจกรรม 2556
กิจกรรม 2555
กิจกรรม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ก.พ. 61 : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติการ  
เดือน กุมภาพันธ์  
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๑๑ – ๑๔ ประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมผู้บริหารหญิง โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้อำนวยการ
๑๒ ส่งข้อสอบปลายภาค ครูทุกคน
๑๒ - ๑๓ วันภาษาต่างประเทศ
- แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ม.ต้น และ ม.ปลาย
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
๑๒ – ๑๕ นักเรียนชั้น ม.๑ , ม.๒ สอบข้อสอบกลาง กลุ่มบริหารวิชาการ
๑๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
๑๓ - ๒๐ สอบนอกตาราง ครูประจำวิชา
๑๗ - ๒๑ นักศึกษาวิชาชีพทหารชาย ปี ๓ เข้าค่าย ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๙ - ๒๑ นักศึกษาวิชาชีพทหารหญิง ปี ๓ เข้าค่าย ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒๖ , ๒๘ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ
เดือน มีนาคม  
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๓ - ๔ สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.๖ กลุ่มบริหารวิชาการ
ส่งผลสอบ  
ประกาศผลสอบและสอบแก้ตัว  
๑๑ โรงเรียนพุทธจักรวิทยาและโรงเรียนวัดหัวลำโพง ทำ Symposium ร่วมกับคณะอาจารย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูทุกคน
๑๕ ประกาศรายชื่อนักเรียนจบม.๓, ม.๖  
๒๓ กีฬาสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ/ครูทุกคน
๒๕ - ๒๘ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารวิชาการ/แนะแนว/ครูทุกคน
๒๖ มี.ค. - ๒ เม.ย บวชสามเณรภาคฤดูร้อน กลุ่มสาระฯ สังคม
๓๐ - นักเรียนชั้น ม.๑ , ม.๒ , ม.๔ , ม.๕ รับ ปพ.๖ (สมุดพก)

- นักเรียนชั้น ม.๓ รับ ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๖ (สมุดพก)
กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูทุกคน
  เดือน เมษายน  
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
นักเรียนชั้น ม.๖ รับ ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๖
(สมุดพก)
กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูทุกคน
มอบตัว นักเรียนชั้น ม.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ/แนะแนว
มอบตัว นักเรียนชั้น ม.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ/แนะแนว
๙ - ๑๑ นักเรียนที่ไม่มีที่เรียนยื่นเอกสารหาที่เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ/แนะแนว
๑๘ ประกาศผลจากการหาที่เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ/แนะแนว
  ข่าวจาก "ครูวันดีดอทคอม"
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน เนชั่น พันธ์ทิพย์ โพสต์ทูเดย์
สยามโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ
สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 Modernine TV สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนชั่นแชนแนล
ผู้บริหารสถานศึกษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
รู้เท่าทันผ่านเว็บ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ
Water Ranger #4 พุทธจักร
Water Ranger ครอบครัวข่าว
4 ร แชมป์ประหยัดน้ำ ช่อง 3
ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
รวมพลังวัยใส / ยุวชนวัยใส
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
SciMath คลังความรู้
DLIT
DLIT Buddhajak
สพม.1
สพม.2
โทรทัศน์ครู
eDLTV :: e-Learning
SchoolNet
วัดหัวลำโพง
 
e-book สสวท.
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
คู่มือครูคณิตศาสตร์
คู่มือครูวิทยาศาสตร์
 
Copyright @ 2017 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.   Tel : 0 2637 1178 - 80   Fax : 0 2637 0499
email : admin@buddhajak.ac.th webmaster : somsak@buddhajak.ac.th