การประกวดจัดพานไหว้ครู

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕