รำลึกพระคุณบูรพาจารย์
พิธีประดับเข็มตราโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา