วันสุนทรภู่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา