ภาพกิจกรรม 2555
วัน เดือน ปี กิจกรรม
20 พ.ย. 55 สอนเสริม "สังคมศึกษา"
13 พ.ย. 55 อบรม พลังเยาวชน
9 พ.ย. 55 เข้าค่าย เศรษฐกิจพอเพียง
5 - 7 พ.ย. 55 เข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี
4 พ.ย. 55 วันสานสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน
5 ต.ค. 55 อบรม สร้างพลังการทำงาน
4 ต.ค. 55 อบรม เศรษฐกิจพอเพียง
12 ก.ย. 55 มุทิตา คารวะ
3 ก.ย. 55 สพม.2 ก้าวไกล รวมใจสู่อาเซียน
21 ส.ค. 55 ทัศนศึกษา ม.ปลาย
20 ส.ค. 55 สัปดาห์ห้องสมุด
18 ส.ค. 55 วันวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 55 วันแม่แห่งชาติ / จัดบอร์ด
1 ส.ค. 55 แห่เทียนจำนำพรรษา
20 ก.ค. 55 พุทธจักร'คัพ
19 ก.ค. 55 พิธีมอบทุนธรรมศึกษา
19 ก.ค. 55 พิธีมอบทุนวัดหัวลำโพง
11 ก.ค. 55 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555
1 ก.ค. 55 วันสถาปนาการลูกเสือไทย
26 มิ.ย. 55 วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก
21 มิ.ย. 55 การประกวดจัดพานไหว้ครู / พิธีไหว้ครู / พิธีประดับเข็มตราโรงเรียน
8 มิ.ย. 55 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1, 4
5 มิ.ย. 55 วันสิ่งแวดล้อมโลก / กิจกรรม Buddhajak Big Cleaning Day
1 มิ.ย. 55 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
21 พ.ค. 55 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1, 4

Copyright @ 2012 buddhajak. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com