พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
5 มิถุนายน 2558

ดร.รัตน์จำเรียง เพชรแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นม.1 และม.4 เข้าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com