ต้อนรับผู้อำนวยการวรรณภา ทองสีไพล
11 มิถุนายน 2558

นายไพรัช แสงทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้กล่าวเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสาววรรณภา ทองสีไพล เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยมีนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นผู้ส่งมอบการดำรงตำแหน่ง และนายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประธานสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ กล่าวต้อนรับในนามโรงเรียนพุทธจักรวิทยาในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา การดำรงตำแหน่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้มีเกียรติทั้งในและนอกหน่วยงานการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com