วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมีนางสาววรรณภา ศรีทองไพล เป็นประธานในกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย (ครูปฐวี งานโสตทัศนศึกษา ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com