วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2558

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก โดยมีนางสาววรรณภา ทองศรีไพล เป็นประธานในพิธี และได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจนครบาลบางรัก (ครูปฐวี งานโสตทัศนศึกษา ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com