ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2 - 3 กรกฎาคม 2558

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีพระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง (ครูปฐวี งานโสตทัศนศึกษา ภาพ/ข่าว)

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com