พิธีมอบทุนการศึกษาวัดหัวลำโพง
21 กรกฎาคม 2558

นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา นำคณะครู และนักเรียนร่วมช่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร นักเรียน และนักศึกษา ของวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง มอบทุนผู้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายรางวัลและทุนการศึกษา พระภิกษุ สามเณรที่สอบไล่ในสนามหลวงได้ และผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยาเข้ารับมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 (ครูละมัยพร ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com