ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
24 กรกฎาคม 2558

นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา นำขบวนคณะครู และนักเรียน แห่เทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ไปรอบๆ เขตบางรัก เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และนำไปถวาย ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับถวาย เทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน  (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com