กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ
27 กรกฎษคม 2558

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ ในโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปีที่ 4 กับการประปานครหลวง ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมี นายสหรัฐ ปอแก้ว ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาทุ่งมหาเมฆ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (ครูปฐวี งานโสตทัศนศึกษา ภาพ/ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com