กิจกรรม "ทางเลือก... ทางรอด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า"
4 สิงหาคม 2558
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดกิจกรรม "ทางเลือก... ทางรอด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com