วันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2558

นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เป็นประธานจัดงานพิธี 12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณให้กับนักเรียน  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา (ครูละมัยพร ภาพ / ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com