วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม น้อมระลึกถึงองค์พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยมีนางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด  (ครูละมัยพร ภาพ / ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com