สัปดาห์อาเซียน
21 สิงหาคม 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน และบุคลากร ระลึกถึงการที่ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้งอาเซียน  8 สิงหาคม 2510  และร่วมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมเพรียงกันในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยมีนางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เป็นประธานการจัดงาน (ครูละมัยพร ภาพ / ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com