ช่อง 3 บันทึกเทปโทรทัศน์
1 กันยายน 2558

จากการที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในกิจกรรม "Water Ranger ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ ปีที่ 4" ของการประปานครหลวง  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3  ได้มาติดตามเบื้องหลังความสำเร็จและบันทึกเทปโทรทัศน์ โดยมีนางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา และนักเรียนแกนนำให้ข้อมูลของการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์ ภาพ / ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com