สพม.2 นิเทศ ติดตาม
1 กันยายน 2558

คณะศึกษานิเทศก์ สพม.2  นางศศิภา เอี่ยวเจริญ นางธัญสมร คเชนทร์เดชา นางสาววรรณพร สุขอนันต์ นายสมหวัง สมานรักษ์ ดำเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2558  โดยมีนางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา นางรัตน์จำเรียง  เพชรแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลการนิเทศ ติดตาม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา (ครูละมัยพร งานประชาสัมพันธ์ ภาพ / ข่าว)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com