รวมพลังวัยใส   รวมใจลดคาร์บอน
ยุวชนวัยใส   อาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๙ กันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ในช่วงเช้า โรงเรียนพุทธจักรวิทยา นำโดย นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ร่วมกับ ฝ่ายกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง นำโดย นายพฤฒิยากร อินทรครรชิต จัดกิจกรรม "รวมพลังวัยใส รวมใจลดคาร์บอน" Energy Road Show Low Carbon โดยมี นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธาน และในช่วงบ่าย ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรม “ยุวชนวัยใส อาสาใสใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นประธาน และมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดหัวลำโพง นำโดย นางสาวสุภัตรา พลอยบ้านแพ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวลำโพง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย (ครูสมศักดิ์ ภาพ/ข่าว)

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com