อบรม DLIT ครูวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT : Distance Learning Information Technology

16 - 17 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

© 2017 Buddhajak ICT. by Somsak Srongritthirat.  Design : HTML5 UP