กิจกรรม "รู้ทันผ่านเว็บโรงเรียน"
เนื้อหา ที่มา
1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. 108 วิธีประหยัดพลังงาน อีกหนทางช่วยชาติของคนไทย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3. การอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด
4. พลังงานทดแทน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. วิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   
   
   
   
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( buddhajak ict )
Copyright @ 2015 buddhajak ict. All rights reserved
728/2 Rama IV, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Tel. 0 2637 1178-80 Fax. 0 2234 3744
email : bjw2549@hotmail.com webmaster : rats2005@hotmail.com